Storitve

1. PRI POSREDOVANJU V  PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

 • Brezplačni ogledi na področju Slovenije in Hrvaške.

 • Brezplačno oglaševanje na internetni strani  www.gasparin-nep.si
 • Brezplačno oglaševanje na spletnih portalih NEPREMICNINE SI21, NEPREMICNINE.NET, BOLHA, OGLASNIK, MOJI OGLASI,…
 • Brezplačne informacije po elektronski pošti info@gasparin-nep.si.
 • Oglaševanje v tiskanih medijih v oglasnikih Štajerski, Nepremicnine.net, Informacijska borza nepremičnin, ipd.
 • Strokovno svetovanje pri prometu z nepremičninami.
 • Strokovno posredovanje pri prodaji, oddaji, nakupu ali menjavi nepremičnin.
 • Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine).
 • Preverjanje pravnega stanja nepremičnine.
 • Posredovanje pri opravljanju nepremičninskih poslov prodaje, nakupa, oddaje, najema in menjave nepremičnin ter pri pogajanjih za sklenitev pogodbe.
 • Pravna pomoč in izdelava vseh vrst pogodb (predpogodba, prodajna, menjalna ali najemna pogodba, darilna pogodba, pogodba o služnosti, pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja, pogodba o preužitku, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o urejanju medsebojnih razmerij, predlog za vpis v zemljiško knjigo,…idr.), da bo posel potekal preprosto, hitro in varno.
 • Spremljanje pogodbenih strank pri prijavi pogodbe na finančni urad.
 • Organiziramo overitev podpisa-ov pri izbranem notarju.
 • Sestava predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.
 • Sodelujemo pri primopredaji nepremičnine.

2. DODATNO

 • Cenitev nepremičnine in pridobitev izvedenskega mnenja za oceno vrednosti nepremičnin in zemljišč za različne namene: zasebne, sodne, davčne, bančne – hipoteke, hipotekarna jamstva, odmere davka, lastninska preoblikovanja, ocene vlaganj, realne tržne vrednosti, dedovanja, zavarovanja …
 • Pridobitev Energetske izkaznice v skladu z določbami Energetskega zakona.
 • Brezplačna pomoč pri pridobitvi Vodnega soglasja ali Vodnega dovoljenja od ARSO v primeru sklenitve Pogodbe o posredovanju.
 • Tudi v primeru, da z nami niste sklenili Pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami za vas po želji vodimo postopek prodaje/nakupa in/ali oddaje/najema in poskrbimo za varen prenos lastninske pravice ali ustanovitev katerekoli druge stvarne pravice na nepremičnini (prodajnih pogodb, služnostnih pogodb, aktov oz. sporazumov za vzpostavitev etažne lastnine, darilne pogodbe,…), kajti pravne akte pripravlja univerzitetni diplomirani pravnik v sodelovanju z odvetniško ter notarsko pisarno. Kot nepremičninska družba odgovarjamo za opravljeno storitev ter prevzemamo vso odgovornost v primeru naše napake.